Phim thi công của chúng tôi

Các hoạt động thi công trong các điều kiện khác nhau dẫn tới các lỗi không chính xác có thể xảy ra trong quá trình lắp đặt. Nhấp vào xem thêm để truy cập các quy tắc áp dụng chung cho vật liệu chống thấm, các lỗi thường mắc phải và chi tiết về thi công đúng
Xem thêm

Phim giới thiệu của chúng tôi

Để hiểu thêm về công ty của chúng tôi, công ty đã hoạt động trong ngành cách nhiệt từ năm 1985.
 Xem thêm

Tin tức ODE

Bạn có thể tìm thêm những thông tin và tin tức mới nhất về ODE tại đây