Báo cáo Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp 

ODE Insulation, được thành lập vào năm 1985, đã xây dựng tất cả các giá trị kinh doanh mình dựa trên văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội kể từ đó. ODE Insulation đã thực hiện tất cả các hoạt động của mình một cách tự nguyện trên cơ sở quan tâm đến môi trường và xã hội. Trong khuôn khổ quan điểm kinh doanh này, ODE Insulation đã nỗ lực với tất cả sức mạnh của mình để mang lại lợi ích tốt hơn cho xã hội của chúng ta và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng; và đã coi trọng các nguyên tắc minh bạch, cam kết với các giá trị đạo đức và chống phân biệt đối xử như là nền tảng của công ty.

Tại đây, Báo cáo Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp đầu tiên của ODE là báo cáo đầu tiên được chuẩn bị về chủ đề này trong lĩnh vực cách nhiệt của Thổ Nhĩ Kỳ. Báo cáo mở rộng về các chủ đề của các dự án trách nhiệm xã hội đã được ODE thực hiện thành công từ trước đến nay, các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài, nỗ lực giao tiếp với các bên liên quan, các giải thưởng và chứng chỉ của ODE, sự hợp tác và tài trợ của các tổ chức phi chính phủ và trường đại học, hồ sơ lực lượng lao động của ODE , chính sách về sức khỏe và an toàn của người lao động, sản xuất và sản phẩm thân thiện với môi trường.

Ngoài ý thức về các nhu cầu sản xuất như một phần của xã hội mà chúng ta đang sống, nền tảng của triết lý về trách nhiệm xã hội của ODE còn nằm ở quyết tâm của ODE, không dừng lại ở việc chịu trách nhiệm trong việc làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Bảo vệ môi trường và môi trường sống tự nhiên, mục tiêu quan trọng nhất của việc cải thiện cuộc sống của chúng ta được thảo luận dưới tiêu đề “Môi trường” trong các chính sách trách nhiệm xã hội của ODE. ODE tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh gây hại cho môi trường và làm việc để làm cho các sản phẩm của mình tương thích với môi trường và sức khỏe con người, đồng thời ghi lại sự tương thích này thông qua các chứng nhận thực tế. Vật liệu cách nhiệt do ODE sản xuất gián tiếp làm giảm nhu cầu năng lượng tiêu thụ và đóng góp đáng kể vào việc giảm thâm hụt tài khoản vãng lai. Tất cả các công việc từ bảo tồn đa dạng sinh thái đến giảm tiêu thụ năng lượng, từ sử dụng vật liệu tái chế đến giáo dục các bên liên quan về quản lý môi trường và sử dụng năng lượng hiệu quả đều nằm trong Chính sách Môi trường của ODE.

Vì việc in báo cáo sẽ dẫn đến những ảnh hưởng không tốt đến môi trường, nên chúng tôi đã quyết định chia sẻ báo cáo với công chúng qua Internet.

Bạn có thể tìm thấy báo cáo tại đây.