Cơ sở sản xuất ODE Membran – Çorlu
 • Thành lập năm:
  2004
 • Diện tích bên trong:
  6.600 m²
 • Diện tích xung quanh:
  20.000 m²
 • Năng lực sản xuất:
  12.000.000 m²
 • Sản phẩm:
  Màng chống thấm ODE Membran

Địa chỉ: Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 207.Sokak No :6/1 Ergene / Tekirdağ
Điện thoại: +90 282 676 46 64 / 66

Cơ sở sản xuất ODE Membran  – Eskişehir
 • Thành lập năm:
  2017
 • Diện tích bên trong:
  30.000 m²
 • Diện tích xung quanh:
  75.000 m²
 • Năng lực sản xuất:
  20.000.000 m²
 • Sản phẩm:
  Màng chống thấm ODE Membran

Địa chỉ: Organize Sanayi Bölgesi 34. Cadde No:1 Eskişehir
Điện thoại: +90 222 236 1110

Cơ sớ sản xuất ODE Membran – Eskişehir
 • Thành lập năm:
  2001
 • Diện tích bên trong:
  6.600 m²
 • Diện tích xung quanh:
  20.000 m²
 • Năng lực sản xuất:
  280.000 m3/year
 • Sản phẩm:
  ODE Isıpan DT, ODE Isıpan BD

Địa chỉ: Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 207.Sokak No :6/1 Ergene / Tekirdağ
Điện thoại: +90 282 676 46 64 / 66

Cơ sở sản xuất ODE Starflex – Çorlu
 • Thành lập năm:
  2008
 • Diện tích bên trong:
  18.000 m²
 • Diện tích xung quanh:
  36.000 m²
 • Năng lực sản xuất:
  30.000 tấn/năm
 • Sản phẩm:
  Cuộn ODE Starflex, Ống ODE Starflex , Tấm ván ODE Starflex cho cách nhiệt tòa nhà và nhà máy 

Địa chỉ: Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 207.Sokak No :6/1 Ergene / Tekirdağ
Điện thoại: +90 282 676 46 64 / 66

Cơ sở sản xuất ODE R-Flex – Çorlu
 • Thành lập năm:
  1996
 • Diện tích bên trong:
  6.500 m²
 • Diện tích xung quanh:
  12.000 m²
 • Năng lực sản xuất:
  5.000 tấn/năm
 • Sản phẩm:
  Cao su lưu hóa – R-Flex

Địa chỉ: Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 111.Sokak No :6/1 Ergene / Tekirdağ
Điện thoại: +90 282 676 42 80

Cơ sở sản xuất R-Flex – Eskişehir
 • Thành lập năm:
  2022 – Quý 1
 • Diện tích bên trong:
  20.000 m²
 • Diện tích xung quanh:
  75.000 m²
 • Năng lực sản xuất:
  15000 tấn/năm
 • Sản phẩm: 
  Cao su lưu hóa – R-Flex

Địa chỉ: Organize sanayi bölgesi 34. Cadde No:1 Odunpazarı – Eskişehir / Turkey
Điện thoại: +90 222 236 11 10