ODE tiếp tục dẫn đầu các hoạt động thân thiện với môi trường: Sản xuất 100% Ozone thân thiện!

Tập trung các hoạt động của mình vào mục tiêu một thế giới dễ sống hơn và xác định thương hiệu của mình với phương châm “Bảo vệ tương lai” để lấy sứ mệnh bảo vệ tương lai của thế giới, ODE đặt mục tiêu này vào thực tế bằng các sản phẩm hữu hình. Tham gia vào dự án Umbrella được khởi động tại Thổ Nhĩ Kỳ với sự hợp tác của Bộ Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ và UNIDO vào năm 2009, kể từ năm 2010, ODE là một trong những công ty đầu tiên hoàn thành dự án. Sau khi hoàn thành quy trình R & D kéo dài 2 năm để ngừng sử dụng khí HCFC của ngành công nghiệp bọt, dẫn đến suy giảm tầng ôzôn trong phạm vi dự án, ODE tham gia vào sản xuất 100% OZONE THÂN THIỆN nhờ hệ thống sản xuất mới dần dần được giới thiệu từ năm 2010.

Bày tỏ niềm hạnh phúc của ODE khi hoàn thành một dự án kiểu này và dẫn đầu ngành, Tổng Giám đốc Ali Türker lưu ý: “Mỗi chúng ta phải đảm nhận những nhiệm vụ lớn lao cho tương lai của thế giới, và đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp. Ngành công nghiệp cách nhiệt cũng được yêu cầu thực hiện các biện pháp nghiêm túc trong nỗ lực tăng cường bảo vệ bất kỳ khu vực có người ở nào về vấn đề này. Chỉ vì chúng tôi đã hoàn thành dự án Umbrella, chúng tôi với tư cách là ODE sẽ không dừng lại mà tiến về phía trước với những nỗ lực ngày càng tăng. Do quá trình kéo dài 2 năm do nhóm R & D của chúng tôi thực hiện, việc sử dụng hỗn hợp khí HCFC22 / 142b đã được ngừng sử dụng và thay thế bằng hỗn hợp khí HFC 152a / DME. Chúng tôi đã nhận được 842,570 US $ tài trợ từ UNIDO cho quá trình này. Đây là một tin tuyệt vời, nhưng nó cũng đặt ra cho chúng tôi những trách nhiệm mới. Với tư cách là ODE, chúng tôi sẽ tiến lên phía trước với sự đóng góp của từng bước cho thế giới trong tâm trí của chúng tôi. ”

 

Thay đổi thiết kế các gói sản phẩm của mình vào năm 2013 và giành được 2 giải thưởng cùng một lúc cho các thiết kế mới, ODE nỗ lực nâng cao nhận thức về môi trường cho tất cả các bên liên quan trong xã hội thông qua biểu tượng chiếc lá xanh được sử dụng trên các gói.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.