Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn của chúng tôi;

Với sự hỗ trợ của các bên liên quan và đội ngũ nhân viên, ODE Insulation, cho đến nay từ một thương hiệu địa phương, trở thành một thương hiệu toàn cầu.

Sứ mệnh của chúng ta;

Là một công ty nhạy cảm với sự biến đổi của môi trường, đổi mới và cạnh tranh; chúng tôi thực hiện các dịch vụ và hoạt động tạo ra giá trị cho các bên liên quan trong khi phát triển và sản xuất các vật liệu chống thấm, cách nhiệt, cách âm và chống cháy.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi;

  • Độ tin cậy
  • Sự minh bạch
  • Độ nhạy bén
  • Trách nhiệm xã hội
  • Khách hàng là trọng điểm
  • Chất lượng
  • Sự tôn trọng